מעקב אחר ציפורים

בבי"ס "חופית" בראשון לציון עוקבים בסקרנות במתחם "חוף חופית" המדמה חוף ים בביה"ס
last.updated 17/07/2017
visitcount 27

     

 

 

       

    

 

مواصفات العناصر(او البنود)
שלב חינוך יסודי