מערך הרצאות לתרגיל למידה מרחוק בחירום תשע"ח

הרצאות מקוונות של מועצת התלמידים לכיתות ד-ט במסגרת תרגיל למידה מרחוק בחירום לפי ימי התרגיל (18-22.2.18).
תמונה של שידורי תרגיל החירום עם שגרירים צעירים, יום ראשון 18.2.18
שידורי תרגיל החירום עם שגרירים צעירים, יום ראשון 18.2.18
הרצאות מקוונות של שגרירים צעירים לכיתות ד-ט במסגרת תרגיל למידה מרחוק בחירום
תמונה של שידורי תרגיל החירום, יום שני 19.2.18
שידורי תרגיל החירום, יום שני 19.2.18
הרצאות מקוונות של מועצת התלמידים לכיתות ד-ט במסגרת תרגיל למידה מרחוק בחירום
תמונה של שידורי תרגיל החירום, יום שלישי 20.2.18
שידורי תרגיל החירום, יום שלישי 20.2.18
הרצאות מקוונות של מועצת התלמידים לכיתות ד-ט במסגרת תרגיל למידה מרחוק בחירום
תמונה של שידורי תרגיל החירום עם נוער סטארט אפיסט, יום רביעי 21.2.18
שידורי תרגיל החירום עם נוער סטארט אפיסט, יום רביעי 21.2.18
הרצאות מקוונות של נוער סטארט אפיסט לכיתות ד-ט במסגרת תרגיל למידה מרחוק בחירום
תמונה של שידורי תרגיל החירום, יום חמישי 22.2.18
שידורי תרגיל החירום, יום חמישי 22.2.18
הרצאות מקוונות של מועצת התלמידים לכיתות ד-ט במסגרת תרגיל למידה מרחוק בחירום