מצוק הכורכר

מערך שיעור בנושא תהליכי בלייה של סלעים לכיתות ט-יב
תאריך עדכון אחרון: 21/11/2017
כמות צפיות: 38

משימה אוריינית העוסקת בסביבה בהיבט מקומי.

מיומנויות: הסקת מסקנות, הפקת מידע מתרשים.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.