מרעיון לתוצר - תהליך התיכון בגן עם שולה שלום

הרצאה מקוונת במסגרת מיזם "במה לגננת" לגננות.
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 28/03/2017

בהרצאה מוצגת יוזמה חינוכית שזכתה בפרס החינוך של התנסות בתהליך התיכון כמוביל למיזמים חדשים, למתן פתרונות ורעיונות לצרכים שעולים בחיי היום יום בגן ולבניית מוצרים והערכתם. ההרצאה ניתנה במסגרת תכנית למידה מרחוק "במה לגננת" של אגף תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ושל האגף לחינוך קדם יסודי – משרד החינוך. המיזם מאפשר לגננות להציג את יוזמתן החינוכית בגן. 

 

קבצים מצורפים