משבר המים בישראל

מערך שיעור בנושא משבר המים בישראל לכיתות ט-י
תאריך עדכון אחרון: 20/11/2017
כמות צפיות: 87

משימה אוריינית העוסקת בכדור הארץ והיקום. משאבי טבע וסביבה בהיבט אישי וחברתי.

מיומנויות: פענוח ועיבוד מידע מגרף, הסקת מסקנות, הסבר תופעות באופן מדעי.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.

קבצים מצורפים