לתשומת לבך - הפריט הוסר מפרסום באתר.

משה והסנה

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
תאריך עדכון אחרון: 21/02/2016
כמות צפיות: 46

תוכן: משה והסנה, שמות ג' ד': יציאת בני-ישראל ממצרים מעבדות לחרות, היא קיום הבטחתו של ה' לאבות.כישורים: הבנת טקסט משכנע וזיהוי אמצעים רטוריים לשכנוע.פירוק כינויי קניין חבורים. השלמת פערים – הוספת רגשות ומחשבות.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה מסדר גבוה - יצירת הכללות והסקת מסקנות.

מאפייני פריט
מתוקשב או לא מתוקשב מתוקשב - מצריך עמדת מחשב/אינטרנט
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
שפה עברית
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור
סוג חינוך רגיל
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)
שכבת גיל ג, ד
נושא בתכנית הלימודים עולם השיח העיוני, עולם השיח של המקורות היהודיים, כישורי שפה – קריאה