משה והסנה

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
last.updated 21/02/2016

תוכן: משה והסנה, שמות ג' ד': יציאת בני-ישראל ממצרים מעבדות לחרות, היא קיום הבטחתו של ה' לאבות.כישורים: הבנת טקסט משכנע וזיהוי אמצעים רטוריים לשכנוע.פירוק כינויי קניין חבורים. השלמת פערים – הוספת רגשות ומחשבות.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה מסדר גבוה - יצירת הכללות והסקת מסקנות.

Especificaciones de producto
Idioma עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם השיח העיוני, עולם השיח של המקורות היהודיים, כישורי שפה – קריאה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור
שכבת גיל ג, ד
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)