משחקי ילדים בעולם

מערך שיעור חינוך לשוני והקניית מיומנות חיפוש מידע לכיתות ה
ספק: מטח
תאריך עדכון אחרון: 15/01/2018
כמות צפיות: 699

היחידה "משחקי ילדים בעולם" היא הראשונה ברצף של ארבע יחידות העוסקות בתהליכי חקר הכוללים: איתור מידע, הערכת מידע, ארגון ומיזוג מידע, הצגת המידע.
בכל יחידה יתנסו התלמידים בכל השלבים אך יתמקדו בשלב אחד לעומק.


ביחידה זו המיקוד הוא באיתור מידע. ביחידה הילדים מתבקשים לאתר באופן מיומן, מידע מהמרשתת, על אודות משחקי ילדים המתאימים להפסקות הפעילות בבית הספר.
היחידה מזמנת היכרות עם מגוון הצעות לחיפוש מיומן של מידע במרשתת, באמצעות סרטוני הדגמה קצרים.

נוסף על הסרטונים התלמידים פוגשים ב"חידונרשת" המציג בפניהם עוד רעיונות לחיפוש מיומן. לאחר איתור המידע התלמידים מתבקשים להעריך האם התוצאות אכן מתאימות למטרות החיפוש.

מאפייני פריט
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל ה
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)
נושאי רוחב אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
נושא בתכנית הלימודים שילוב מיומנויות אורייניות בתחומי הדעת ובנושאים השונים
מתוקשב או לא מתוקשב לא מתוקשב - אינו מצריך עמדת מחשב
שפה עברית