מתמטיקה לחטיבת הביניים, ח', ספר 2

ספר דיגיטלי תקן מתקדם ללא עלות
GTIN: 78-2071722
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 20/04/2017

ספר זה מונגש ללא עלות במסגרת מכרז רכישת זכויות שימוש בספרי לימוד במטרה לאפשר לתלמידי בתי הספר להשתמש בספרים באמצעות רשת האינטרנט.

Especificações de produtos
Língua עברית
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
מו"ל מטח
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי בתקן מתקדם
פלטפורמה טכנולוגית מטח (כותר)
שכבת גיל ח
תחום דעת מתמטיקה