נגישות של סביבת בית-הספר כמאפשרת השתתפות של תלמידים

דוח מחקר בנושא נגישות בסביבה בית ספרית
תאריך עדכון אחרון: 26/07/2017
כמות צפיות: 105

המחקר בוצע כעשור לאחר התיקון בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, המטיל על החברה חובת נגישות של מבנים ושירותים ציבוריים, בכלל זה נגישות בסיסית לכלל התלמידים בבתי-ספר, נוסף על נגישות פרטנית לתלמיד או להורה עם מוגבלות. משרד החינוך משקיע משאבים רבים ליישום תכניות שילוב ונגישות וכן חלה עלייה בשילובם של תלמידים הזקוקים לחינוך מיוחד ולסביבה משלבת. 

מטרות המחקר היו (1) לבדוק את הקשר בין מידת הנגישות של סביבת בית הספר הפיזית (החושית) והחברתית (כולל מדיניות ועמדות) לבין רמת ההשתתפות של תלמידים עם מוגבלות בפעילויות בית-הספר; (2) לאתר גורמים מסייעים וחסמים המגבילים את השתתפותם בפעילויות מסויימות, בכדי לאפשר לתכנן את ההתערבות ואת סדרי העדיפויות בצורה יעילה יותר.

מאפייני פריט
סוג תוכן דוח מחקר
שפה עברית
נושאים בינוי והנגשת מוסדות חינוך
שם המחבר/ים ד"ר נעמי שרויאר, פרופ' בתיה אנגל-יגר, גב' ליליאן טאטור
שנה 2016