נפתלי הרץ אימבר

סרטון בתרבות ישראל ומורשתו
last.updated 27/10/2016
visitcount 30

מודי בר און עוקב אחר מסעו של נפתלי הרץ אימבר בארץ ישראל בשנים 1886-1882 ובודק את יחסיו עם הלורד אוליפנד ועם אשתו אליס. נבחן איפה כתב הרץ אימבר את 'התקווה' ובאיזה מידה השיר הזה משרת אותנו כהמנון. דרך דמותו השנוייה במחלוקת ננסה להבין את התקופה, ולבדוק אם עוד לא אבדה תקוותנו.

Especificaciones de producto
Idioma עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
נושא בתכנית הלימודים ירושלים: בירת ישראל
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ה, ו, ז, ח
שם המחבר/ים חינוכית 23
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית