נקדן

סביבת תוכן
المزود: מלינגו
last.updated 19/07/2017

סביבת למידה בחינוך לשוני המאפשרת ניקוד טקסט, היפוך טקסט מנוקד. ניתן להזין מילה או טקסט עברי לסביבה על ידי הקלדתו או העתקת טקסט ממקור חיצוני.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

מורים בכיתות א - ו

חינוך לשוני עברית

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

הסביבה מיועדת למורים בלבד 

קבצים מצורפים
مواصفات العناصر(او البنود)
אוכלוסיית יעד מורים
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)