סדנה לתיקון צעצועים בגן

הרצאה מקוונת במסגרת מיזם "במה לגננת" בנושא תיקון צעצועים בגן
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 06/06/2017

יוזמה חינוכית אשר מציגה שימוש בחומרים ובכלים אמיתיים בהקמת סדנה לתיקון צעצועים בגן.

Especificações de produtos
Língua ערבית
אוכלוסיית יעד גננות
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
מרצה תמימה זינאלדין, מנהלת גן "האהבה" פקעין
סוג תוכן הרצאה מקוונת
שכבת גיל גן
תאריך 15.3.17
Etiquetas de produto