סידור תפילה-15

סרטון בתרבות ישראל ומורשתו
last.updated 06/01/2014
שירת הבקשות בבית הכנסת עדס (שכונת הבוכרים בירושלים) לפני 40 שנה
Especificaciones de producto
Idioma עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים סידור התפילה כמשקף זהויות וגוונים ביהדות
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ז
שם המחבר/ים youtube
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית
Etiquetas de producto