סיפורו של הגרף פוטצקי

מערך שיעור בתושב"ע - ממ"ד
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 16/06/2013
סיפורו של אחד מהגרים הנודעים ביותר, הגרף פוטוצקי שהתגייר למרות האיסור לעשות זאת בפולין, והועלה על המוקד בחג השבועות בגלל אמונתו