סנונית חט"ב - אתר חטיבות הביניים של סנונית

סביבת תוכן
Fornecedor: סנונית
last.updated 30/07/2017
visitcount 300

סביבת ייעודית לחטיבות הביניים המאפשרת ניהול ויצירת תוכן דיגיטלי. הסביבה כוללת מחולל לפיתוח פעילויות, הקצאת פעילויות ומשימות לתלמידים, לכיתות ולקבוצות למידה ודוחות ומיפויים בהתאם. בסביבה הרשאות ברמת מורה ותלמיד.

מאפייני הסביבה:

 

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

ז - ט

אנגלית- להעשרה בלבד

ממלכתי וממלכתי דתי

ז - ח

בטיחות ברשת

ממלכתי

ז - ט

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי

ז - ח

הבנה, הבעה ולשון

ממלכתי

ז – ח

היסטוריה: ימי הביניים, העת החדשה

ממלכתי וממלכתי דתי

ז - ט

מדע וטכנולוגיה

ממלכתי

ז – ט

ספרות

ממלכתי וממלכתי דתי

ז - ט

ערבית לדוברי עברית– להעשרה בלבד

ממלכתי

ז - ח

תנ"ך: שמות, שופטים

ממלכתי

ז - ח

תרבות יהודית-ישראלית – להעשרה בלבד

Especificações de produtos
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ח
שכבת גיל ז, ח, ט
תחום דעת אנגלית, גאוגרפיה - אדם וסביבה, היסטוריה - ממלכתי, מדע וטכנולוגיה, ספרות - ממלכתי, ערבית בחינוך העברי, תנ"ך - ממלכתי, תרבות יהודית-ישראלית, בטיחות ברשת, הבנה, הבעה ולשון