Sorry - this product is no longer available

סרטון הסבר על חתול

סרטון במדע וטכנולוגיה
المزود: גוגלה
last.updated 03/03/2016
visitcount 12

מידע על חתול המכיל תשובות לשאלות הבאות: מה שמות בני המשפחה? איך הם נראים? אילו קולות משמיעים? איפה הם מתגוררים? מה הם אוכלים? מהו אורח החיים שלהם? איך הם מתרבים? מי דומה להם? מה הקשר שלהם לאדם? מה מאפיין אותם? איך כותבים את זה? מה חשוב לדעת?

مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם היצורים החיים - מגוון המינים בטבע
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל א
תחום דעת מדע וטכנולוגיה
لغة עברית