עמי וארצי במנהרת הזמן (לבתי הספר של תל"י בלבד)

ספר דיגיטלי תקן בסיסי ללא עלות
GTIN: 1131-200043
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 12/09/2017

ספר זה מונגש ללא עלות במסגרת מכרז רכישת זכויות שימוש בספרי לימוד במטרה לאפשר לתלמידי בתי הספר להשתמש בספרים באמצעות רשת האינטרנט. 

Especificações de produtos
Língua עברית
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
מו"ל קרן תל"י
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי רמה בסיסית
פלטפורמה טכנולוגית מטח (כותר)
שכבת גיל ה
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית