עמי וארצי במנהרת הזמן (לבתי הספר של תל"י בלבד)

ספר דיגיטלי תקן בסיסי ללא עלות
GTIN: 1131-200043
last.updated 12/09/2017
visitcount 21

ספר זה מונגש ללא עלות במסגרת מכרז רכישת זכויות שימוש בספרי לימוד במטרה לאפשר לתלמידי בתי הספר להשתמש בספרים באמצעות רשת האינטרנט. 

Especificaciones de producto
Idioma עברית
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
מו"ל קרן תל"י
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי בתקן בסיסי
פלטפורמה טכנולוגית מטח (כותר)
שכבת גיל ה
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית