פורטל בית ספרי

פורטל בית הספר מהווה "שער הכניסה" לעולם האינטרנט של קהילת החינוך הבית ספרית. באמצעות הפורטל ניתן לנהל תהליכי הוראה למידה מתוקשבים, לשלב הודעות, חומרי לימוד, סביבות למידה מתוקשבות, וליצור קשר אינטראקטיבי בתוך קהילת ביה"ס כמו גם עם קהילות למידה נוספות.

לפרטים נוספים על הפורטל הבית ספרי

להלן פרטי הפלטפורמות והספקים לפורטל בית ספרי המאושרים לשימוש על ידי משרד החינוך.

מיין על פי