פורים – הלכות פורים – תענית אסתר

סרטון בתושב"ע - ממ"ד
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 06/04/2016
visitcount 18

הלכות פורים מתוך הספר פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד. קטע אודיו קטע וידאו