פיוטים לפסח

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
last.updated 4/13/2016

תוכן: הפיוטים בהגדה של פסח, מטרתם, מאפייניהם האמנותיים ותרומתם לסדר פסח וקיום המצווה של "והגדת לבנך"כישורים: הכרת סוגות של טקסטים מהמקורות, הבנת רעיונות ומסרים.הכרות עם שמות תואר ותפקידם בטקסט.זיהוי אמצעים אמנותיים ביצירות ספרותיות.מיומנויות המאה ה-21: אוריינות מידע למידה שיתופית ולמידה עצמאית.

Products specifications
Age group 4th, 5th, 6th
Language Hebrew
Occupation Hebrew
Payment Yes
Subject curriculum עולם השיח של הספרות, עולם השיח של המקורות היהודיים, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה, כישורי שפה – ידע מטה - לשוני
נושאים נוספים מעגל השנה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור