פסח בגלים

אתר "פסח" בגלים. באתר מגוון פעילויות אינטראקטיביות, סיפורים ומשחקים, העוסקים בהיבטים שונים של חג הפסח.
المزود: סנונית
last.updated 26/03/2017
مواصفات العناصر(او البنود)
נושא בתכנית הלימודים חגים ומועדים
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית