פסח בגלים

אתר "פסח" בגלים
المزود: סנונית
last.updated 09/05/2017

באתר מגוון פעילויות אינטראקטיביות, סיפורים ומשחקים העוסקים בהיבטים שונים של חג הפסח. 

مواصفات العناصر(او البنود)
נושא בתכנית הלימודים חגים ומועדים
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית