פריט מרכז – חקר

פריט זה מרכז את שלבי העבודה בתבנית למידה – חקר – חלופות בהערכה בסביבה הדיגיטלית לכיתות ז-יב.
-
מאפייני פריט
שכבת גיל ז, ח, ט, י, יא, יב
נושאי רוחב אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
מתוקשב או לא מתוקשב מתוקשב - מצריך עמדת מחשב/אינטרנט
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים
תגיות פריט