ציד"ה לדרך מנחם בגין

סרטון בתרבות ישראל ומורשתו
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 19/08/2013
העשרה לדף ציד"ה לדרך בנושא רה"מ מנחם בגין. ניתן לצפות בסרטון הקצר מאתר הכנסת המציג ומאפיין את בחירות 77' וכן בסרטון נוסף באותו נושא.
Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים הזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל באגדות ובמדרשי חז"ל
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ה
שם המחבר/ים youtube
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית