קול קורא אונליין

סביבת תוכן
المزود: קול קורן בע"מ
last.updated 13/11/2016
סביבת תוכן ללימוד המקרא ולקריאה בתורה, הכוללת מערכת לניהול ובקרה של קריאה בנוסחים שונים. בסביבה דגש על טעמי המקרא והניקוד ופירוש פשט המקרא.בסביבה קיימות רמות הרשאה ברמת מורה ותלמיד. הסביבה מאפשרת למורה הגדרת תכנית לימודים, הוספת שאלות חדשות ובחנים למאגר קיים והתאמה לפי דרגת קושי. כמו כן, הסביבה כוללת אפשרות לניהול התוכן, דיווח תוצאות וזמן ההשקעה למנהלים ברמות השונות. 

סרטון משננים עם קול קורא בבתי הספר
http://us.kolkore.com/videos/Learnware/kolkore_learnware_he.mp4

רישום לקבלת פרטים והתנסות
https://kolkore.com?HeDemo

מאפייני הסביבה:

 

מגזר

סיווג

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי

העשרה

ה' – ח'

תנ"ך

ממלכתי דתי

למידה ע"פ תוכנית לימודים והעשרה

א' – ח'

תנ"ך

 

 

مواصفات العناصر(او البنود)
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח
תחום דעת תנ"ך - ממלכתי דתי, תנ"ך - ממלכתי