קוראים ב- א', חוברת 1 - התחלות

ספר דיגיטלי תקן בסיסי בתשלום
GTIN: 51-882033
Fornecedor: LNET
last.updated 16/07/2017

גישת התנסות:
טרם סופקו פרטים של גישת התנסות

פרטי קשר לתמיכה:
09-7667955

אופן רכישה:
רכישה טלפונית 09-7667955

Especificações de produtos
Língua עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט
מו"ל יסוד
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי רמה בסיסית
פלטפורמה טכנולוגית LNET
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ח
שכבת גיל א
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)