קערת ליל הסדר_מותאם

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
last.updated 5/16/2015
תוכן: קערת ליל הסדר, מרכיביה ומשמעותם הסמלית בהקשר לעבדות במצרים והיציאה ממנה. במקורות היהודייםכישורים: קריאת טקסטים מן המקורות היהודיים: זיהוי ייחודן ותפקידן של הסוגות, הבנת המטרות של טקסטים מסוגים שונים.מיומנויות המאה ה-21: אוריינות מדיה ומידע עבודה שיתופית למידה עצמאית
Products specifications
Age group 4th, 5th
Language Hebrew
Occupation Hebrew
Payment Yes
Subject curriculum עולם השיח של המקורות היהודיים, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה, כישורי שפה – ידע מטה - לשוני
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור
תוכנית לימודים עברית (חינוך לשוני)-ה-עולם השיח של המקורות היהודיים