קפיצה במוט-המרות אנרגיה של קופץ במוט

מערך שיעור בנושא אנרגיה ואינטאקציה -המרות אנרגיה של קופץ במוט, לכיתה י'
last.updated 02/10/2017
visitcount 38

משימה אוריינית העוסקת באנרגיה ואינטאקציה-המרות אנרגיה. ההקשר: ספורט.

מיומנויות: חישובי אנרגיה, הסקת מסקנות, יישום ידע.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.

קבצים מצורפים