רבייה בצמחים

משחק דיגיטלי בביולוגיה
last.updated 8/6/2014
ביחידה רקע על רבייה זוויגית ואל זוויגית בצמחים. יישומים בחקלאות. ניתן לעקוב אחר אחר צמיחת הנחשון בתוך העלי. ללחוץ על תמונות של שלבים שונים בהתפתחות הפרח והפרי ולראות הסבר. וכן טבלה להשוואה בין רבייה מינית ואל מינית. ישנה גם לשונית- בחן את עצמך עם שאלות רבות ברירה.