רבייה בצמחים

משחק דיגיטלי בביולוגיה
תאריך עדכון אחרון: 06/08/2014
ביחידה רקע על רבייה זוויגית ואל זוויגית בצמחים. יישומים בחקלאות. ניתן לעקוב אחר אחר צמיחת הנחשון בתוך העלי. ללחוץ על תמונות של שלבים שונים בהתפתחות הפרח והפרי ולראות הסבר. וכן טבלה להשוואה בין רבייה מינית ואל מינית. ישנה גם לשונית- בחן את עצמך עם שאלות רבות ברירה.
מאפייני פריט
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים רבייה (נושא בחירה)
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן פעילות אינטראקטיבית
שכבת גיל יב
שם המחבר/ים המרכז לחינוך מדעי טכנולוגי
שפת ממשק עברית
תוכנית לימודים ביולוגיה-יב-רבייה (נושא בחירה)
תחום דעת ביולוגיה