רמיני (Remini)

רשת חברתית
last.updated 06/02/2017

סביבה סגורה לתקשורת בין צוות גן הילדים להורי הילד. הסביבה מאפשרת לשתף טקסטים, לשלוח ולקבל הודעות מצוות הגן. כמו כן, צוות הגן יכול לשלוח להורים הודעות.

הורה יכול להעלות טקסט למערכת או להזמין בני משפחה נוספים לכתוב בדף המשותף (ללא קשר לגן הילדים).

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

לאור פונקציונליות ייחודית הדורשת את הסכמת ההורים, הפעלת המוצר מותנית בהחתמת כלל (100%) הורי הגן, לרבות אפוטרופוסים והורים גרושים על גבי הטופס המצורף והמפרט פונקציונליות זאת ומשמעותה, ומהווה חלק בלתי נפרד מאישור זה.

החתמת ההורים באחריות הספק, ואין להפעיל את המוצר טרם הצגת מלוא האישורים הנדרשים והמקוריים בפני הגן.

למען הסר ספק, אי הסכמה או ביטול הסכמה של אחד ההורים תגרור הפסקת הפעלת המוצר באופן מיידי בגן.

 

קבצים מצורפים
Especificações de produtos
אוכלוסיית יעד גננות, הורים
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
Etiquetas de produto