שאלה של טקסט - הבנה והבעה לבית הספר הע"יס

ספר דיגיטלי ללא עלות
GTIN: 182-1240
last.updated 6/6/2017

הספר "שאלה של טקסט" מבוסס על מאגר משימות שפותח באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במסגרת הפרויקט לטיפוח אוריינות בקריאה.

בספר נכללות כל המשימות הקיימות במהדורה חדשה מתוקנת מעודכנת ומשופרת, מאורגנת על פי סוגות, ובתוספת מטלות הבעה.

 

במרכזו של הספר עומדים טקסטים מסוגים שונים ומגוונים: עלונים, סיפורים, טפסים, כתבות, מכתבים למערכת, ערכים אנציקלופדיים, פרקים מספרי מדע ועיון, דפים מספרי לימוד, הוראות, כיתובי גב, ביקורת סרטים ועוד. מקום נרחב מוקצה למסרים המובעים בהיצגים גרפיים, כאלה המלווים טקסטים וכאלה העומדים לעצמם, ובהם תרשימים, טבלאות ומפות.

הטקסטים סודרו בחטיבות לפי סוגיהם. מבואות עיוניים בראש כל חטיבה מציגים את המאפיינים של סוגי הטקסטים ואת מוסכמות הכתיבה שלהם. ההתמודדות עם הטקסטים לסוגיהם דורשת פעולות חשיבה מורכבות, ואלה באות לידי ביטוי בשאלות ההבנה המשויכות לשלושה ממדים: איתור מידע, פרשנות והיסק, הערכה וביקורת.

נוסף על שאלות ההבנה, הספר מציע תרגילים באוצר המילים והמשמעים הנובעים מן הטקסט, ומכוון את הלומדים לדיאלוג עם הטקסט גם בתחום ההבעה – הלומדים מוזמנים לדון בסוגיות העולות בטקסטים, לתת ביטוי לדעותיהם ולשיקול דעתם, לעמדותיהם ולערכיהם, ליצירתיותם ולדמיונם.

 

הדיגיטציה בוצעה במסגרת קול קורא לדיגיטציה של ספרי לימוד של משרד החינוך ע"י גופים חיצוניים ועל חשבונם.

ספר זה נמצא בתהליך שדרוג לתקן רמה בסיסית.

 

Products specifications
Age group 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th
Language Hebrew
Occupation Hebrew
Payment No
מאושר לשנת הלימודים תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח
מו"ל מעלות
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי רמה בסיסית
פלטפורמה טכנולוגית PDF