שבעים פנים - ראש השנה

סרטון בתרבות ישראל ומורשתו
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 19/09/2017

לכבוד ראש השנה, משוחח ירון לונדון בשתי תוכניות שונות: באחת עם שולמית אלוני והרב יוסף עזרן על עקידת יצחק, המשמעויות והרבדים השונים הקיימים בדרישת האלוהים מאברהם לעקוד את בנו ובאחרת ד"ר מיכל גוברין, אריאל הירשפלד ופרופ' שלום רוזנברג מתארחים באולפן לכבוד ערב ראש השנה. דיון בהנחיית ירון לונדון, על מהות החג ומשמעותו העכשווית.

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים הזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל באגדות ובמדרשי חז"ל
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ה, ו, ז, ח
שם המחבר/ים חינוכית 23
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית