שחמטק

סביבה מתוקשבת ללימוד שחמט לכיתות א-ו
last.updated 9/14/2017

סביבה ללימוד שחמט באמצעות משחק ברמות קושי שונות.

הפעלת הסביבה הינה בכתובת אינטרנט (URL) : http://shahmatec.co.il

סביבת ניהול התלמידים מאפשרת מעקב אחר התקדמותם ומנוהלת בכתובת אינטרנט (URL) שונה https://www.chessadmin.com.

יודגש כי סביבת הניהול מופרדת באופן מוחלט מסביבת המשחק.

קבצים מצורפים
Products specifications
Age group 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th
מאושר לשנת הלימודים תשע"ח, תשע"ט
סוג חינוך רגיל