שיעורים גראפיים - דינאמיים להוראה וללימוד הגיאומטריה של המישור

סביבת תוכן
last.updated 27/10/2016

סביבה  המכילה סרטוני פלאש למורים עם הסבר של מושגים, תכונות גיאומטריות, שאלות מנחות למורה, חקירה ואימות השערות ומשפטים גיאומטריים.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממ"ד

ז' – י"ב

מתמטיקה

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

האישור הפדגוגי הינו לתכנים בגאומטריה בלבד.

Especificações de produtos
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל ז, ח, ט, י, יא, יב
תחום דעת מתמטיקה