שיעורים גראפיים - דינאמיים להוראה וללימוד הגיאומטריה של המישור

סביבת תוכן
last.updated 7/30/2017

סביבה  המכילה סרטוני פלאש למורים עם הסבר של מושגים, תכונות גיאומטריות, שאלות מנחות למורה, חקירה ואימות השערות ומשפטים גיאומטריים.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

ז – יב

מתמטיקה

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

האישור הפדגוגי הינו לתכנים בגאומטריה בלבד.

Products specifications
Age group 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th
Occupation Mathematics
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל