שיעורים גראפיים - דינאמיים להוראה וללימוד הגיאומטריה של המישור

סביבת תוכן
תאריך עדכון אחרון: 30/07/2017
כמות צפיות: 224

סביבה  המכילה סרטוני פלאש למורים עם הסבר של מושגים, תכונות גיאומטריות, שאלות מנחות למורה, חקירה ואימות השערות ומשפטים גיאומטריים.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

ז – יב

מתמטיקה

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

האישור הפדגוגי הינו לתכנים בגאומטריה בלבד.

מאפייני פריט
תחום דעת מתמטיקה
שכבת גיל ז, ח, ט, י, יא, יב
סוג חינוך רגיל
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח