שיעור מקוון בנושא אוריינות מדיה

שיעור מקוון ובו עקרונות לעיצוב מדיה חזותית
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 18/12/2016

השיעור מכוון למורים ולמפתחי תוכן המעוניינים לבחור מדיה חזותית לסביבה הדיגיטלית- יחידות תוכן, מצגות וסביבות למידה מקוונות

 

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושאים נוספים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
סוג תוכן הרצאה מקוונת
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב