שיעור מקוון בנושא אוריינות מידע - הגדרת הצורך במידע

שיעור מקוון בנושא אוריינות מידע - הכרת השלב הראשון בתהליך המידעני
المزود: משרד החינוך
last.updated 14/05/2017

בכל תהליך המכוון ללמידה, לחקר וליצירה, אנו נדרשים לאסוף מידע, לעבד אותו ולהציגו. בתהליך המידעני חמישה שלבים. בשלב הראשון - הגדרת הצורך במידע - יש להקדיש מחשבה להבנת צרכי המידע ולתכנון התהליך.

ההרצאה עוסקת בהבנת שלב זה ומשמעותו וכוללת רעיונות לתרגול כמו גם הפנייה לחומרי עזר נוספים.

 

 

مواصفات العناصر(او البنود)
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושאים נוספים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
סוג תוכן הרצאה מקוונת
שכבת גיל ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב
لغة עברית