שיעור מקוון בנושא 'אוריינות מידע חזותי - מפות נושא'

הקלטת שיעור מקוון המסייע למורים לבנות מפות נושא דיגיטליות
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 15/05/2016

המפגש עוסק בעקרונות להנחיית תלמידים ליצירת מפות נושא כמקרה מיוחד של פיתוח יכולות בתחום החזותי. במפגש מוצגות דוגמאות רבות למפות סטטיות ודינאמיות מגוונות ומספר כלים דיגיטליים מתאימים. עיסוק בנושאים אלה מקדם את האוריינות החזותית של הלומדים ומתאים ליישום בכל תחום דעת.

 

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושאים נוספים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
סוג תוכן הרצאה מקוונת, מצגת