שיעור מקוון בנושא 'אוריינות מידע חזותי - מפות נושא'

הקלטת שיעור מקוון המסייע למורים לבנות מפות נושא דיגיטליות
תאריך עדכון אחרון: 15/05/2016
כמות צפיות: 128

המפגש עוסק בעקרונות להנחיית תלמידים ליצירת מפות נושא כמקרה מיוחד של פיתוח יכולות בתחום החזותי. במפגש מוצגות דוגמאות רבות למפות סטטיות ודינאמיות מגוונות ומספר כלים דיגיטליים מתאימים. עיסוק בנושאים אלה מקדם את האוריינות החזותית של הלומדים ומתאים ליישום בכל תחום דעת.

 

מאפייני פריט
נושאים נוספים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
סוג תוכן הרצאה מקוונת, מצגת
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים