שיעור מקוון בנושא 'היבטים מעשיים באוריינות דיגיטלית - פורטל בית-ספרי ועקרונות ניווט בסביבה

הקלטת שיעור מקוון המסייע למורים לבנות פורטל בית-ספרי איכותי
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 15/05/2016

מפגש עסק בשני נושאים מרכזיים- עקרונות לבניית פורטל בית-ספרי שניתן ליישם מידית וכלים לסיוע ללומדים שונים לנווט בסביבה הדיגיטלית. מיומנויות אלה חשובות במיוחד לפיתוח יכולות לומדים ליצירה של אתרים ולשימוש מיטבי בסביבות מקוונות ללמידה, לעבודה או לפנאי

 

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושאים נוספים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
סוג תוכן הרצאה מקוונת, מצגת