שירי ירושלים

מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
Fornecedor: עת הדעת
last.updated 16/01/2017

בשיעור זה נלמדים שני שירי ירושלים: "ירושלים שלי" ו"ירושלים של זהב". שני השירים נמצאים ברשימת יצירות הספרות שפורסמה על ידי משרד החינוך.

Especificações de produtos
Língua עברית
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם השיח של הספרות, עולם השיח העיוני, עולם השיח של המקורות היהודיים, עולם השיח של תקשורת ההמונים, עולם השיח של התקשורת הבין - אישית, טקסטים למטרות מידוע תיאור והסבר, טקסטים למטרות טיעון ושכנוע, טקסטים למטרות הפעלה, כישורי שפה – האזנה ודיבור, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה, כישורי שפה – ידע מטה - לשוני
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן מערך שיעור, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, פעילות אינטראקטיבית
שכבת גיל ה
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)