שירי ירושלים

מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
ספק: עת הדעת
תאריך עדכון אחרון: 16/01/2017

בשיעור זה נלמדים שני שירי ירושלים: "ירושלים שלי" ו"ירושלים של זהב". שני השירים נמצאים ברשימת יצירות הספרות שפורסמה על ידי משרד החינוך.

מאפייני פריט
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם השיח של הספרות, עולם השיח העיוני, עולם השיח של המקורות היהודיים, עולם השיח של תקשורת ההמונים, עולם השיח של התקשורת הבין - אישית, טקסטים למטרות מידוע תיאור והסבר, טקסטים למטרות טיעון ושכנוע, טקסטים למטרות הפעלה, כישורי שפה – האזנה ודיבור, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה, כישורי שפה – ידע מטה - לשוני
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן מערך שיעור, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, פעילות אינטראקטיבית
שכבת גיל ה
שפה עברית
תוכנית לימודים עברית (חינוך לשוני)-ה-עולם השיח של תקשורת ההמונים
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)