ערך החסד - שמחה הולצברג

סרטון על דמותו של שמחה הולצברג הקרוי 'אבי הפצועים'
last.updated 8/15/2017
visitcount 40

סיפורו של הקרוי 'אבי הפצועים', שמאורעות השואה שעבר הפכו אותו לאיש אור הבא לגרש את החושך. עשה חסדי חינם עם פצועי מלחמות ישראל ודאג להם כאב לבנים.