שמירת טבע עם ד"ר יהושע שקדי

הרצאה מקוונת בנושא שמירת הטבע למורי ביולוגיה ומדעי הסביבה.
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 05/03/2017
visitcount 38

ההרצאה עוסקת בעקרונות שמירת הטבע ומוצגת בשאלה יחסית פשוטה: מה צריך לקרות כדי שהטבע בישראל יישמר?

ההרצאה מפרטת את הסיבות שבעטיין נפגע הטבע לצד הפעולות שיש לעשות כדי להתגבר על השפעתן. ההרצאה תעסוק במניעה של הרס וקיטוע בתי גידול, בשמירה על שמורות טבע ומסדרונות אקולוגיים, ממשק (management) שמורות, שמירה ואישוש של מינים בסכנה, ריסון מינים מתפרצים (מזיקים) ובייעור מינים פולשים.

ההרצאה התקיימה ביום חמישי, ד' באדר תשע"ז, 2 במרץ 2017, בשעה 22:30-20:00