תאי גזע -שימושים אפשריים

סימולטור בביולוגיה
last.updated 7/24/2017
visitcount 48

בהדמיה רואים את השלבים הראשוניים בהתפתחות העובר. את הדרך לבודד תאי גזע, ואת התמיינות חלק מאותם תאי גזע לסוגי תאים שונים. مقلد النظر في الخطوات الأولية في التطور الجنيني. طريقة لعزل الخلايا الجذعية، وتختلف بعض هذه الخلايا الجذعية في أنواع مختلفة من الخلايا.