תוכן דיגיטלי בהוראה ובלמידה בכל עת

סרטון בנושא תוכן דיגיטלי בהוראה ולמידה
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 12/07/2017

במסגרת ההערכות לשנת הלימודים תשע"ח מומלץ לעיין בשפע התכנים המוצעים ולבחור פריטי תוכן דיגיטלי לשימוש בהתאם לצרכי בית הספר

 

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד מורים
סוג תוכן סרטון