Sorry - this product is no longer available

תיבות ותכונותיהן

מערך שיעור במתמטיקה לכיתות ד
last.updated 22/05/2017
visitcount 27

תוכן: חקר תיבה ותכונותיה: כל התיבות בנויות מ- 6 פאות שהן מלבנים, שכל שתי פאות מקבילות שוות, לכל תיבה יש 12 צלעות ו- 8 קודקודים.

עיקרון מתמטי: לא חשוב מה גודל התיבה תכונותיה נשמרות. בגוף תלת ממדי לא ניתן לראות בו זמנית את כל הממדים. הישג מצופה: התלמידים יגלו את תכונות התיבה, יזהו את חלקיה ויבחינו בין גופים שהם תיבות וכאלה שאינם תיבות על פי התכונות שהתגלו.

مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים שילוב נושאים
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל ד
תחום דעת מתמטיקה
لغة עברית