תכנית עבודה פתיחת שנה בחינוך החברתי ערכי עם חגית לזר ומרים קורן 17.10.17

הרצאה מקוונת לרכזים לחינוך חברתי ערכי יסודי חמד
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 19/09/2017

משדר לרכזים ובו נעסוק בדגשים לשנת הלימודים הקרובה, וכיצד הם באים לידי ביטוי בתכנית העבודה של הרכז.

ההרצאה תתקיים ביום שלישי, כ"ז בתשרי תשע"ח, 17 באוקטובר 2017, בשעה 20:45-20:00

להרשמה

product.disclaimer
Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד מורים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
מרצה חגית לזר ומרים קורן
סוג תוכן הרצאה מקוונת
שעת התחלה 20:00
שעת סיום 20:45
תאריך 17.10.2017
תחום דעת חינוך חברתי, כישורי חיים