תכנית עבודה פתיחת שנה בחינוך החברתי ערכי עם חגית לזר - למורים

הרצאה מקוונת לרכזים לחינוך חברתי ערכי יסודי חמד
last.updated 26/10/2017
visitcount 47

משדר לרכזים ובו נעסוק בדגשים לשנת הלימודים הקרובה, וכיצד הם באים לידי ביטוי בתכנית העבודה של הרכז.

ההרצאה התקיימה ביום שלישי, כ"ז בתשרי תשע"ח, 17 באוקטובר 2017, בשעה 20:45-20:00