תפיסת המציאות והלמידה הפעילה בראי חקר המוח עם ד"ר עמוס אריאלי

הרצאה מקוונת בנושא תפיסת המציאות וחשיבות הלמידה הפעילה למורי ביולוגיה ומדעי הסביבה.
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 05/12/2016

בהרצאה אדבר על תפיסת המציאות ועל חשיבות הלמידה הפעילה כפי שהן משתקפות מחקר המוח. המוח פועל בדומה למערכת דינמית: יש בו שילוב של המידע הנאסף באמצעות החושים, ההקשר שבו אנו נמצאים והשתתפות פעילה של החושים. ראיית המציאות היא לעולם חלקית ואינה אובייקטיבית, מכיוון שיש לנו הנחות יסוד מובנות מאליהן שאנו עיוורים כלפיהן ומכיוון שאיברי החוש משתתפים השתתפות פעילה באיסוף המידע. אי אפשר אפוא לראות במציאות מקור שהמוח רק עוסק בפענוחו, אלא מעגליות שבה המציאות המתגלה לנו נובעת במקרים רבים מהגישה הראשונה שאנו נוקטים.

בהרצאה אתן כמה דוגמאות שימחישו כיצד ההוראה הפעילה יכולה ליצור איכות אחרת של למידה אצל התלמיד ודינמיקה שונה בין המורה לתלמיד.

ההרצאה התקיימה ביום שלישי, כ"ח בחשוון תשע"ז, 29 בנובמבר 2016, בשעה 22:30-20:00

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד מורים
מרצה ד"ר עמוס אריאלי
סוג תוכן הרצאה מקוונת
תאריך 29.11.16
תחום דעת ביולוגיה, Ciências ambientais
Etiquetas de produto