תקשורת מקרבת הורים מורים ברשת

סדנה בנושא תקשורת הורה–מורה–תלמיד ביחס להתנהלות ברשת החברתית
last.updated 6/20/2017

התקשורת הווירטואלית אינה מחליפה את התקשורת פנים אל פנים, אך היא חלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו ומאופן השיח המקובל והזמין לכולנו. ישנה חשיבות רבה לנוכחות מבוגר משמעותי - הורה, מורה, בחיי הילד. נוכחות הבאה לידי ביטוי בשותפות בין בית הספר וההורים גם במרחב הווירטואלי בכללו ובקבוצות הווטסאפ בפרט. מטרות הפעילות:
1. תיאום ציפיות לגבי התקשורת הורה – מורה – תלמיד ביחס להתנהלות ברשת החברתית.
2. דיון משתף ומחבר אודות מקומה של הרשת החברתית בחיינו כהורים וכמורים.
3. לקיחת אחריות משותפת על תקשורת מיטבית ברשת החברתית ובכלל.
4. קביעת דרכי התקשרות בין המעגלים השונים.
5. כתיבת אמנה - קביעת כללי שיח ברשתות החברתיות.