תרגול: בציור ובתמונות (רשות)

סימולטורב עברית (חינוך לשוני)
المزود: LNET
last.updated 27/03/2017

תרגול רשות

مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים כישורי שפה – כתיבה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן פעילות אינטראקטיבית
שכבת גיל ב
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)
لغة עברית
ماركة او سمات المنتج