מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה

שם היחידה: הפנאי שלי
נושא השיעור הפנאי שלי
פיתוח צוות תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות - מינהל חברה ונוער
שכבת גיל חט"ב-חט"ע
משך השיעור 45 דקות
רציונל למורה לבחון דפוסי בילוי פנאי ולעודד ולקדם פנאי משמעותי, כגון התנדבות ועשייה, למען החברה והקהילה. השיעור מתוכנן לדגם פעילות של עמדת מנחה מקוון בכיתה. שלושה שלבים:
 • שלב א' – במליאה
 • שלב ב' – אישי
 • שלב ג' – במליאה
 • רצף מומלץ
  מטרות תוכן תחום תוכן: חינוך חברתי – תכנית הליבה לשעת חינוך תחום משנה: תרבות הפנאי מטרות הפעילות:
  1. לבחון את דפוסי בילוי הפנאי של בני נוער.
  2. לבחון מה הם הגורמים המשפיעים על אופי הפעילות של בני הנוער.
  3. להבהיר את החשיבות של שילוב פעולות נתינה והתנדבות כחלק מפעילות הפנאי.
  מושגים עיקריים פנאי, תרבות נוער, התנדבות, מחויבות אישית, מעורבות חברתית, נתינה
  מיומנויות ניהול דיון, הקשבה הדדית, קביעת סדר עדיפויות
  חומרי למידה
  (כתובים ומתוקשבים)
  1. סרטון - "האבנים הגדולות" "האבנים הגדולות"
  2. מצגת - איסוף נתונים כבסיס לדיון
  3. מצגת - הנחיות להפעלת הכלי השיתופי linoit
  תוצרי למידה


  מהלך השיעור
  מהלך ההוראה רציונל למורה זמן
  שלב א' - במליאה

  המשתתפים יצפו בסרטון "האבנים הגדולות".
  שאלות לדיון:
  1. מה מייצגות האבנים בגדלים השונים?
  2. תנו דוגמאות לאבנים הגדולות ולאבנים הקטנות בחייכם
  שלב א' - במליאה


  המנחה יציג למשתתפים את סרטון "האבנים הגדולות".

  המנחה ינהל את הדיון הכיתתי בהתאם לשאלות המוצגות למשתתפים במהלך הצגת הסרטון ויעצור בשלב זה עם סיום הדיון בשאלה השנייה (יש לחזור לסרטון לסיכום השיעור).

  הסרטון "האבנים הגדולות"

  במהלך הסרטון יופיעו השאלת הבאות:
  1. מה מסמלות לדעתכם האבנים הגדולות? והאם המיכל מלא?
  2. האם המיכל מלא כעת? מה מסמלות האבנים הקטנות והחצץ?

  **כעת המנחה יפנה את המשתתפים לפעילות הכיתתית, ובה יבחן כל משתתף מה הן האבנים הגדולות ומהן האבנים הקטנות בחייו.  שלב ב' – אישי

  בחנו את רשימת הפעילויות המופיעות מטה וציינו אילו מהפעילויות אתם מבצעים משעת החזרה מבית הספר ועד הליכתכם לישון כולל אכילה, שנת צהריים, דיבור בטלפון וכיוצא באלה. ציינו את משך הזמן שאתם מקדישים לכל פעילות. התייחסו לשבוע אופייני ורגיל.

  -הכנת שיעורי בית

  -בילוי עם חברים**

  -פעילויות לבד בבית (טלוויזיה, קריאה)

  -שימוש במחשב – רשתות חברתיות או משחק

  -חוגים

  -שינה (לא שנת לילה)

  -תנועות נוער

  -התנדבות, עזרה לזולת

  -עבודה

  -עזרה בבית למשפחה
  -אחרת
  במקרה שנעשה שימוש ב- linoit השלב האישי יבוצע כפעילות מטרימה לשיעור או במהלך השיעור אם קיימים מחשבים ניידים.
  שלב ב' – אישי

  אפשרות 1

  כשלב ראשון כל משתתף יבצע תהליך חשיבה אישי שבו יבחן את רשימת הפעילויות המופיעות מטה ויציין אצלו בדף מהו משך הזמן שאותו הוא מקדיש לכל פעילות בשבוע רגיל.

  בהמשך המנחה יעשה שימוש בערכת המצביעונים על מנת לברר עם המשתתפים מה הן הפעילויות המרכזיות שאותן מבצעים המשתתפים משעת החזרה מבית הספר ועד הליכתם לישון במהלך שבוע אופייני ורגיל.

  השימוש בכלי זה מאפשר קבלת תמונה כיתתית מידית לגבי כל אחת מהפעילויות הבאות:

  -הכנת שיעורי בית

  -בילוי עם חברים**

  -פעילויות לבד בבית (טלוויזיה, קריאה)

  -שימוש במחשב – רשתות חברתיות או משחק

  -חוגים

  -שינה (לא שנת לילה)

  -תנועות נוער

  -התנדבות, עזרה לזולת

  -עבודה

  -עזרה בבית למשפחה

  -אחרת


  ** להלן שלבי פעולה מרכזיים:
  1. עליך לפתוח את המצגת המצורפת לשם איסוף הנתונים.
  2. עליך לחלק לכלל המשתתפים מצביעונים.
  3. עליך לתת דוגמה אחת לתהליך ההצבעה עם המצביעונים לכלל הכיתה.

  לאחר כל הצבעה חשוב לדון עם המשתתפים על תוצאות הנתונים: מה ניתן לראות ולהבין מהנתונים ומדוע הם חושבים שאלו הנתונים. אפשר להשתמש בשאלות המופיעות בשלב המליאה

  אפשרות 2

  יצירת פתקים בכלי שיתופי linoit.

  השימוש בכלי יאפשר חשיבה מקדימה ואיסוף נתונים מקדים של כלל המשתתפים על הפעילויות שאותן הם מבצעים, כך שהמשתתפים יגיעו לשיעור לאחר שביצעו חשיבה מקדימה, וניתן יהיה להשקיע את רוב השיעור לדיון ושיח.

  המשתתפים יקבלו הנחיות לשימוש בכלי וייכנסו מהבית או מכל מקום שבו יש להם נגישות למחשב טרם השיעור לבצע את המשימה.

  **במקרה שקיימים מחשבים ניידים, ניתן לבצע פעילות זו כחלק מהשיעור.

  המשימה:

  על כל משתתף לבחור שלוש-ארבע פעילויות שאותן הוא מבצע במהלך השבוע לאחר הלימודים ולייצג כל פעילות בפתק נפרד בהתאם לדירוג הבא:

  כחול – פעילות שמושקע בה הזמן הרב ביותר

  ורוד – פעילות שמושקע בה זמן בינוני

  צהוב – פעילות שמושקע בה זמן מועט


  קובץ ההנחיות:

  בשלב זה של השיעור על המנחה לפתוח את הלוח השיתופי שיצרו המשתתפים טרם השיעור, וביחד

  אִתם למיין את הפתקים כך שייווצרו עמודות בהתאם לפעילויות שהופיעו מעלה ולבחון את התמונה המתקבלת - באיזו עמודה יש פתקים רבים ובאילו מעטים; באיזו עמודה ישנם הכי הרבה פתקים כחולים ובאיזו צהובים - ולעבור ולהמשיך ישירות לשלב המליאה.

  שלב ג' – במליאה

  המשתתפים ידונו בשאלות ויצפו לסיום בהמשך הסרטון
  שלב ג' – במליאה

  לאחר הדיון הקונקרטי על הנתונים שהתקבלו חשוב להרחיב את הדיון

  שאלות לדיון:

  1. על פי הסיכום, מה הם שלושת התחומים שמעסיקים במיוחד את חברי הכיתה? מה ניתן ללמוד מזה? האם התמונה הכיתתית מוצאת חן בעיניכם? נמקו. במה, לדעתכם, אתם דומים/שונים מבני נוער אחרים?
  2. כיצד לדעתכם מושפעת חלוקת הזמן מן הסביבה? תנו דוגמאות מניסיונכם (לחץ חברתי, נורמות של הקבוצה).
  3. ?כיצד לדעתכם משפיעה מערכת הערכים האישית על חלוקת הזמן
  4. האם הייתם משנים משהו בתחומים, בפעילויות ו/או בזמן שאתם מקדישים להם? הסבירו.
  5. כמה מכם ציינו את תחום ההתנדבות כתחום שלו הם מקדישים את מַרְבִּית הזמן?
  6. אם אין פעילות התנדבותית, הסבירו מדוע
  7. מי שציין את תחום ההתנדבות, שיסביר למשתתפים מה מרוויח מי שמשלב את ההתנדבות ברשימת עיסוקי הפנאי שלו
  8. אם הייתם צריכים לשכנע בני נוער להקדיש מזמנם להתנדבות, מה הייתם אומרים להם?
  9. על מה תעדיפו "לוותר" כדי לפעול למען הזולת? מדוע?


  10. סיכום הפעילות

   המנחה יחזור להצגת משל "האבנים הגדולות" וישאל עכשיו לפני ההצגה, ולאחר הדיון שהתקיים בכיתה, מה הן לדעתם האבנים הגדולות של המשתתפים ומהו מוסר ההשכל של המשל.

   הסרטון "האבנים הגדולות"