AnyMeeting​​

כלי דיגיטלי ליצירת תקשורת, החלפת ידע ולמידה מרחוק בין הלומדים.
תאריך עדכון אחרון: 25/04/2017

כלי דיגיטלי המאפשר תקשורת, החלפת ידע ולמידה מרחוק בין הלומדים. AnyMeeting מאפשר לתזמן שיעורים ולקיים למידה סינכרונית.

 

מאפייני פריט
מטרת השימוש תקשורת ולמידה מרחוק
שפת ממשק אנגלית
תאימות למערכת הפעלה Windows