AnyMeeting​​

כלי דיגיטלי ליצירת תקשורת, החלפת ידע ולמידה מרחוק בין הלומדים.
last.updated 02/08/2017

כלי דיגיטלי המאפשר תקשורת, החלפת ידע ולמידה מרחוק בין הלומדים. AnyMeeting מאפשר לתזמן שיעורים ולקיים למידה סינכרונית.

 

مواصفات العناصر(او البنود)
מטרת השימוש תקשורת ולמידה מרחוק
תאימות למערכת הפעלה Windows
واجهة اللغة אנגלית
ماركة او سمات المنتج