Aprendizagem Significativa

המסע ללמידה משמעותית הוא מיזם ייחודי של האגף לתכנון ופיתוח תכניות במשרד החינך.

המיזם עוסק בתרגום מדיניות המשרד לצד פיתוח מגוון חומרי למידה-הוראה-הערכה יישומיים, תוך ליווי צוותים חינוכיים.

 מזמינה גם אתכם להצטרף למסע, 

לפרטים לחצו כאן

זהבה שמש
מנהלת האגף לתכנון ופיתוח
במשרד החינוך


Ver como